سخن روز /
آموزش کارکنان

کارگاه آموزشی

آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری و بازنشستگی

 

عنوان دوره:

آموزشی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری و بازنشستگی

مخاطبان دوره:

کارکنان حوزه امور اداری

مدرس دوره:

مهندس سید فرید عظیمی

زمان برگزاری دوره:

11/4/1399  

 

کارگاه آموزشی 

سیستم تامین مالی طرح و پروژه ها

(بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد)

عنوان دوره:

کارگاه آموزشی 

سیستم تامین مالی طرح و پروزه ها (بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد)

مخاطبان دوره:

کارکنان امور مالی سازمان در ستاد و استانها


 

بازرسی و ارزیابی عملکرد و الگوهای تهیه گزارش 

عنوان دوره:

بازرسی و ارزیابی عملکرد و الگوهای تهیه گزارش

مخاطبان دوره:

کارکنان بازرسی و ارزیابی عملکرد ستادی و استانی

مدرسین دوره:

مهندس هراتیان/ مهندس صفرپور

زمان برگزاری دوره:

23 /4/1399  


روش های بهره برداری از سامانه نپ (نهادپخش)             

عنوان دوره:

کارگاه آموزشی 

روش های بهره برداری از سامانه نپ (نهادپخش)

مخاطبان دوره:

کارشناسان خدمات فنی و کشاورزی سازمان در ستاد و استانها

مدرسین دوره:

مهندس قره قول / مهندس کسائیان

زمان برگزاری دوره:

8/4/1399  

 
 

 

کارگاه آموزشی 

              آشنایی با روشهای نوین آموزشی             

عنوان دوره:

آشنایی با روشهای نوین آموزشی

مخاطبان دوره:

کارشناسان توسعه،آموزش و ترویج در ستاد و استانها

مدرس دوره:

دکتر بیژن جهان پناه
 
 زمان برگزاری دوره:

18/6/1399 

 


کارگاه آموزشی 

     آشنایی با عملکرد سیستمهای جغرافیایی GIS ،GPS    

عنوان دوره:

آشنایی با عملکرد سیستمهای جغرافیایی GIS ،GPS

مخاطبان دوره:

کارشناسان تجهیزو توسعه زیر ساختها و سرمایه گذاری سازمان در ستاد و استانها

مدرس دوره:

مهندس کشاورز

زمان برگزاری دوره:

29/5/1399 


کارگاه آموزشی 

                آیین نگارش مکاتبات اداری               

عنوان دوره:

آیین نگارش مکاتبات اداری

مخاطبان دوره:

کارکنان دبیرخانه ستادی و استانی

مدرس دوره:

مهندس غلام زاده

زمان برگزاری دوره:

15/7/1399   

 


کارگاه آموزشی 

الگوهای ساماندهی و مدیریت تشکلهای غیر دولتی در بخش کشاورزی 

عنوان دوره:

الگوهای ساماندهی و مدیریت تشکلهای غیر دولتی در بخش کشاورزی

مخاطبان دوره:

مدیران ستادی واستانی

و

کارشناسان امور صنفی و تشکل های مردم نهاد ستادی و استانی 

مدرسین دوره:

مهندس عدل طلب /مهندس ادیب

زمان برگزاری دوره:

2/4/1399 و  23/4/1399  


 


کارگاه آموزشی 

    آشنایی با نظام بهره برداری از آب کشاورزی و گروههای هم آب 
در شرکتهای تعاونی

عنوان دوره:

آشنایی با نظام بهره برداری از آب کشاورزی و گروههای هم آب در شرکتهای تعاونی

مخاطبان دوره:

کارشناسان کارشناسان نظام بهره برداری سازمان در ستاد و استانها

مدرس دوره:

مهندس رئیس السادات

زمان برگزاری دوره:

22/4/1399  

 


کارگاه آموزشی 

 آشنایی با تولید محتوا در رسانه های اجتماعی

عنوان دوره:

 آشنایی با تولید محتوا در رسانه های اجتماعی

مخاطبان دوره:

کارشناسان روابط عمومی  سازمان در ستاد و استانها

مدرس دوره:

مهندس عبدالحسین

زمان برگزاری دوره:

20/3/1399  


 


کارگاه آموزشی 

مبانی فقهی واگذاری زمینهای زراعی

عنوان دوره:

 مبانی فقهی واگذاری زمینهای زراعی

مخاطبان دوره:

کارکنان حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان در ستاد و استانها

مدرس دوره:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر ولدبیگی

زمان برگزاری دوره:

24/6/1399  


 


کارگاه آموزشی 
 

آموزش شناخت ویژگیهای روشهای تامین مالی پروژه ها و طرحها در قالب تسهیلات بانکی عنوان دوره:

    آموزش شناخت ویژگیهای روشهای تامین مالی پروژه ها و طرحها در قالب تسهیلات بانکی

مخاطبان دوره:

کارشناسان برنامه ریزی و منابع اعتباری سازمان در ستاد و استانها

مدرس دوره:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر ولدبیگی

زمان برگزاری دوره:

24/6/1399  

 

عنوان دوره:

تشکلهای ملی و محلی و نقش آنها در توسعه کشاورزی

مخاطبان دوره:

کارشناسان کشاورزی ،منابع طبیعی،امورتشکلها  در ستاد و استانها

تهیه و تدوین:

مهندس میترا نجفی

زمان برگزاری دوره:

مهر ماه 1399


 


عنوان دوره:

تغذیه گیاه و علائم کمبود عناصر غذایی

مخاطبان دوره:

کارشناسان کشاورزی ،منابع طبیعی،امورتشکلها  در ستاد و استانها

تهیه و تدوین:

مهندس قره قول ، مهندس شهبازی، مهندس میثم قاسمی

زمان برگزاری دوره:

آبان ماه 1399

 


تاریخ به روز رسانی:
2020/10/21
تعداد بازدید:
19119
Powered by DorsaPortal